top of page
เราเที่ยวด้วยกัน3-06.jpg
เราเที่ยวด้วยกัน3-02.jpg
เราเที่ยวด้วยกัน3-01.jpg
images.jpeg
6c46ab1bc1fa74dadc90ac2b03a663270edf99d409d7749e825c26aa6233a6ca.png

เงื่อนไขสำหรับเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม

 • เครดิตอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับต่อห้องต่อคืน เฉพาะช่วงที่เข้าพัก

 • เครดิตอาหารและเครื่องดื่มสามารถใช้ได้ที่ The Street Restaurant ไม่รวมบริการซื้อกลับบ้านและดิลิเวอรี่

 • The Street Restaurant เปิดเวลา 11.00 - 18.00 น. (Last Order 17.30 น.)

 • เครดิตอาหารและเครื่องดื่มนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการอื่น ๆ ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ห้องพักสามารถพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน หากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงแรมขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,200 บาทสุทธิ (รวมเตียงเสริม อาหารเช้า)

 • เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน พักฟรี ไม่รวมอาหารเช้า 

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับการจองตรงผ่านช่องทางของโรงแรมเท่านั้น   

 • ชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง

 • การยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง 7 วันก่อนวันเข้าพัก.

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจองโดยใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เป็นไปตามที่โครงการฯ กำหนด

 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

bottom of page